Landschaftspflegerische Begleitplanung Freiflächenphotovoltaikanlage Eham

Bauherr:Energiegenossenschaft Berchtesgadener Land
Lph HOAI:

Objektplanung L1 – 5

Planungsbeginn:2009
Fertigstellung:2010

Leistungen:

  • Landschaftspflegerische Begleitplanung
  • Abstimmung Artenschutzrecht (SaP)