Landschaftspflegerische Begleitplanung Freiflächenphotovoltaikanlage Eham

Bauherr: Energiegenossenschaft Berchtesgadener Land
Lph HOAI:

Objektplanung L1 – 5

Planungsbeginn: 2009
Fertigstellung: 2010

Leistungen:

  • Landschaftspflegerische Begleitplanung
  • Abstimmung Artenschutzrecht (SaP)